Návrh zahrady

Úvodní schůzka
cílem první schůzka je získat maximum informací o představách a přáních všech členů rodiny, kteří budou zahradu užívat a o zahradě samotné 

zaměřím stávající prvky v zahradě, které chcete ponechat včetně stávajících rostlin
pořídím fotodokumentaci zahrady

stanovím cenu návrhu a termín dodání podle náročnosti řešeného návrhu a momentální vytíženosti

Zpracování konceptu zahrady
podle Vašich přání a požadavků navrhnu koncept zahrady s rozmístěním jednotlivých částí a zahradních prvků, který vám představím na druhé schůzce

koncept zpracuji ručně na papír ve vhodném měřítku s podrobným popisem jednotlivých částí zahrady s obrázky vhodných řešení a návrhy rostlin s jejich popisy

na schůzce představím celý koncept a doladíme ho společně k vaší spokojenosti

Zpracování osázení zahrady
po odsouhlasení konceptu zahrady zakreslím osazovací plán s počty rostlin

v případě zájmu o dodání rostlin nacením navržené trvalky, keře a stromy

vypracuji plán údržby rostlin včetně sezónního kalendáře

Možnosti další spolupráce
dodání trvalek, keřů a stromů do navržené zahrady

rozmístění rostlin přímo na zahradě

případně zasazení dovezených rostlin

následná konzultace na zahradě zaměřená na údržbu a péči o zahradu